Lyžařský výcvikový kurz 2019/2020

(7. ročník - součást školního vzdělávacího programu  - „Učíme se pro život“)
ZŠ Kralovice

Informace pro rodiče a žáky

Termín:        16. 2. – 21. 2. 2020 (neděle - pátek)

Ubytování:      Penzion Filip, Stříbrná, Krušné hory
                     www.filip-penzion.unas.cz

Doprava:       autobusem
                    odjezd: ZŠ Kralovice, neděle 16. 2. 2020, 8.00 hod
                    příjezd: ZŠ Kralovice, pátek 21. 2. 2020 cca 17. 00 hod

Účastníci:      žáci 7. ročníku ZŠ Kralovice
Cena:           předpokládaná cena celkem:    3 000,- Kč                                     
                    (v tom 5x ubytování a stravování s pitným režimem, 1 oběd navíc v pátek, doprava autobusem)

                   + peníze na vleky cca 1 200,-Kč (s sebou)

Způsob platby: bankovním převodem (č. ú.- 8062080217/0100, var. symbol 0738430..)

                    1. záloha 1 000,-Kč do 1. listopadu 2019

                    2. záloha 2 000,-Kč do 31. ledna 2020
                    (lze zaplatit celé najednou, ale do 1. 11. 2019)

 

Po ukončení kurzu bude provedeno přesné vyúčtování nákladů.

V případě náhlého onemocnění (doložené lékařským potvrzením) bude zaplacená částka vrácena po celkovém vyúčtování kurzu. Neúčast je nutné ihned oznámit vedoucímu kurzu.

Kurz je veden jako „základní“, t.j. pro výuku začátečníků, účastnit se samozřejmě mohou i pokročilí a zdatní lyžaři, jim bude náplň upravena dle individuálních dovedností. Hlavní náplní kurzu je výuka sjezdového lyžování nebo snowboardu (dle výběru žáka).

Vybavení:   - dle výběru - sjezdové lyže či snowboard
                 - na sjezdovky a snowboard nutná lyžařská helma, na snowboard
                   vyžadujeme chránič páteře (doporučujeme chrániče loktů a zápěstí)

Poznámky:  - první společné jídlo - oběd neděle 16. 2., poslední jídlo - oběd pátek 21. 2.
                 - pro kurz je stanoven pouze jediný termín

Účastníci kurzu dostanou podrobné pokyny k odjezdu, průběhu kurzu i vybavení.

Při odjezdu je nutné odevzdat tyto doklady:
- Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte (žáci obdrží těsně před kurzem nebo ke stažení níže)
- Kartička zdravot. pojišťovny (lépe kopie než originál)
- Posudek o zdravotní způsobilosti žáka (ke stažení níže)
- Potvrzení či prohlášení o seřízení lyží (ze servisu nebo prohlášení rodičů)

 

Bližší informace pro rodiče při třídních schůzkách dne 1. 10. 2019, 17.00 hodin, jinak po domluvě individuálně u ved. kurzu (konzultace k lyžařskému vybavení i průběhu kurzu).                                                                                        

Ve způsobu úhrady ceny kurzu je možná dohoda (splátkový kalendář, …).
Pro zodpovězení dotazů můžete rovněž využít e-mailové adresy (rom@zskralovice.cz).

Pavel Rom
vedoucí kurzu
tel.: 737 753 413

 

Přílohy ke stažení:


Posudek o zdravotní způsobilosti žáka (pdf)
Prohlášení o bezinfekčnosti žáka (pdf)
Pravidla o chování (pdf)
 Seznam doporučeného vybavení (pdf) 
Závazná přihláška (pdf)
Témata písemných prací (pdf)
 Termínový kalendář (pdf) 

Obecné informace:

Lyžařský kurz je součást výuky 7. ročníku školního vzdělávacího programu
Učíme se pro život

 - nabízíme žákům výběr náplně kurzu a to:

a)    sjezdové lyže
b)    snowboard

- výběr dle zájmů, možností rodičů a žáků
- náplní kurzu je zvládnutí základů lyžování či snowboardu, případně zdokonalování
  dovedností
Naší podmínkou je počet žáků na jedno družstvo - min. 8, max. 15. Dále kompletní vybavení pro sjezdovky a snowboard si musí zajistit žák sám.

Povinnou součástí sjezdařské i snowboardové výbavy je lyžařská přilba,
u snowboardu chránič páteře

Žáci, kteří se kurzu neúčastní, absolvují alespoň základy na běžkách v místě školy (pokud klimatické podmínky dovolí) a povinně zpracují písemnou práci na téma lyžování. Během termínu kurzusamozřejmě dochází do školy.