Lyžařský výcvikový kurz 2020/2021

(7. ročník - součást školního vzdělávacího programu  - „Učíme se pro život“)
ZŠ Kralovice

Informace pro rodiče a žáky 7. ročníků

14. - 19. 2. 2021 hotel Kolibřík, Špičák na Šumavě (neděle - pátek)
 
cena: ubytování + stravování    2.680,- Kč
         doprava                           450,- Kč  (podle počtu účastníků)
         vleky                    max.  1.450,- Kč  (podle lyžařské vyspělosti)
 
Prosíme rodiče o vyplnění předpokládaného zájmu o účast dítěte na kurzu (děti dostaly informace v tištěné podobě ve škole).
 
Jako potvrzení zájmu budou rodiče platit zálohu 1.000,- Kč. Záloha by v případě neuskutečnění kurzu byla vrácena v plné výši.
Informace k platbě zálohy (termín, variabilní symbol) žáci dostanou.
 
Pokud se virová situace nebude vyvíjet příznivě nebo nebudeme-li mít od ubytovatele s dostatečným předstihem jistotu plného vrácení zálohy,
přistoupili bychom ke zrušení kurzu a jeho přesunutí na příští školní rok.
 


Pro zodpovězení dotazů můžete rovněž využít e-mailové adresy (rom@zskralovice.cz).

Pavel Rom
vedoucí kurzu
tel.: 737 753 413

 

Přílohy ke stažení:


Posudek o zdravotní způsobilosti žáka (pdf)
Prohlášení o bezinfekčnosti žáka (pdf)
Pravidla o chování (pdf)
 Seznam doporučeného vybavení (pdf) 
Závazná přihláška (pdf)
Témata písemných prací (pdf)
 Termínový kalendář (pdf) 

Obecné informace:

Lyžařský kurz je součást výuky 7. ročníku školního vzdělávacího programu
Učíme se pro život

 - nabízíme žákům výběr náplně kurzu a to:

a)    sjezdové lyže
b)    snowboard

- výběr dle zájmů, možností rodičů a žáků
- náplní kurzu je zvládnutí základů lyžování či snowboardu, případně zdokonalování
  dovedností
Naší podmínkou je počet žáků na jedno družstvo - min. 8, max. 15. Dále kompletní vybavení pro sjezdovky a snowboard si musí zajistit žák sám.

Povinnou součástí sjezdařské i snowboardové výbavy je lyžařská přilba,
u snowboardu chránič páteře

Žáci, kteří se kurzu neúčastní, absolvují alespoň základy na běžkách v místě školy (pokud klimatické podmínky dovolí) a povinně zpracují písemnou práci na téma lyžování. Během termínu kurzusamozřejmě dochází do školy.