Akce - září 2020

 

9.9.  Fotografování třídních kolektivů (8.00 hod.)

9.9.  Vycházka – poznávání města - ŠD                     

11.9. Výtvarná výstava - Kralovice - ŠD

14.9. TV – vycházka 2.A                          

16.9. Vycházka z prvouky 3.A – dopravní značky kolem školy

16.9. Vycházka – naše zahrady   - ŠD

18.9. Jablíčkové odpoledne - ŠD

21.9. Finanční gramotnost 5. ročník - zrušeno

22.9. Finanční gramotnost 8. ročník - zrušeno

22.9. Bezpečnostní program ke kampani „Zpomal“ pro 2.- 4. roč. 

23.9. Vycházka – Staré pověsti české - ŠD

29.9. Pasování žáků 2. roč. na čtenáře (MěK), náhrada za červen, 9.00 hod.- 2.B, 10.00 hod. – 2.A

29.9. Třídní schůzky (16.00, 17.00 hod.), Volby do školské rady

30.9. Závod – skok pro všechno - ŠD