Organizace školního roku 2018/2019 v ZŠ Kralovice

Hlavní termíny:

zahájení školního roku / vyučování       pondělí 3. 9. 2018

podzimní prázdniny                            pondělí 29.10. a úterý 30.10. 2018

vánoční prázdniny                              sobota 22.12. 2018 – středa 2.1. 2019
                                                       (vyučování začne ve čtvrtek 3.1. 2019)

ukončení vyučování v 1. pololetí           čtvrtek 31.1. 2019

pololetní prázdniny                             pátek  1.2. 2019

jarní prázdniny                                   25. 2.- 3. 3. 2019

velikonoční prázdniny                         čtvrtek 18. 4. – pátek 19.4. 2019

hlavní prázdniny                                sobota 29. 6. –  pátek 30. 8. 2019

školní rok 2019/2020                         pondělí 2.9. 2019     

Pedagogické rady:

středa                         14. 11. 2018
středa                         23. 1. 2019
středa                         17. 4. 2019
středa                         19. 6. 2019

Třídní schůzky:

úterý                   25. 9. 2018            1. stupeň 16.00, 2. stupeň 17.00
úterý                  20. 11. 2018           1. stupeň 16.00, 2. stupeň 17.00
                                                       16.00 - 9. roč. - workshop k volbě povolání   

úterý                  23. 4. 2019             1. stupeň 16.00, 2. stupeň 17.00


Zápis do 1. tříd:

úterý                  9. 4. 2019