Zeměpis:

Matriály vytvořené programem SMART Notebook 10

(Pro přečtení souborů potřebujete danný software)

6. ročník
 
- Krajiny - vegetační pásy (soubor je příliš velký)
- Obyvatelstvo - odlišnosti (soubor je příliš velký)
 
7. ročník
 
- Afrika - přírodní poměry (soubor je příliš velký)

8. ročník
 
 

- Kolonizace světa