Přírodopis:

Matriály vytvořené programem SMART Notebook 10

(Pro přečtení souborů potřebujete danný software)

6. ročník
- Hmyz (soubor je příliš velký)
- Houby (soubor je příliš velký)

7. ročník
 
-  Krytosemanné rostliny       (soubor je příliš velký) 
-  Ptáci (soubor je příliš velký)
- Rybí pásma
- Nahosemenné rostliny (soubor je příliš velký)
 
8. ročník
 
-  Zástupci třídy savci (soubor je příliš velký)
- Předchůdci člověka
9. ročník
 

- Nejdůležitější minerály (soubor je příliš velký)
- Historie Země (soubor je příliš velký)