Dne 14. 12. 2009 a 11. 3. 2010 schválilo naší škole zastupitelstvo Plzeňského kraje finanční podporu ve výši 2 036 460,- Kč z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt s názvem:

 

Rozvoj interaktivních způsobů výuky
v Základní škole Kralovice

Registrační číslo projektu:    CZ.1.07/1.1.12/02.0023

Zahájení:    Duben 2010

Ukončení:   30. 6. 2012

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu výuky ve škole vytvořením podmínek pro zavedení a aktivní využívání ICT, konkrétně interaktivních tabulí, do vybraných předmětů. V rámci projektu bude pořízeno nezbytné ICT vybavení a sada interaktivních učebnic, pedagogický sbor bude proškolen pro aplikování těchto moderních výukových nástrojů při vyučování a několik učitelů absolvuje kurzy zaměřené na vlastní tvorbu interaktivních výukových aplikací.
Následovat bude metodická příprava interaktivní výuky ve vybraných 6 předmětech, která bude završena pilotním ověřením připravených podkladů ve výuce.

Hlavní výstupy projektu budou komplety vlastních aplikací pro interaktivní tabuli pro 6 předmětů. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci školy, kteří budou do jeho realizace aktivně zapojeni.

Hlavní cíl:

Vytvořit na naší základní škole podmínky pro rozvoj interaktivních metod výuky
v předmětech - dějepis, fyzika, chemie, matematika, přírodopis a zeměpis

Specifické cíle:

- vybavit dvě učebny interaktivními komplety
- proškolit pedagogy v práci s interaktivními nástroji
- připravit pedagogy pro tvorbu nových interaktivních materiálů pro výuku
- vytvořit výukové materiály pro využití interaktivní tabule ve vybraných předmětech
- pilotně ověřit interaktivní způsoby výuky ve škole
- evaluovat použití interaktivních způsobů výuky a porovnat vytvořené materiály s dosud používanými
- zpětnou vazbou zjistit zájem o nové metody vyučování a jejich efektivitu na straně žáků školy

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky